Akredytacja “Ogrodnika” na realizację projektów europejskich!

Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie posiada akredytację na realizowanie międzynarodowych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w dwóch sektorach, w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (akredytacja od 2021 roku) oraz w sektorze edukacji szkolnej (akredytacja od 2022 roku).

Kluczową akcją realizowaną w ramach każdego projektu jest międzynarodowa mobilność uczniów i nauczycieli.

Dlaczego to dla “Ogrodnika”, jako placówki edukacyjnej, takie ważne?

Przede wszystkim jest to ogromna szansa dla uczniów i kadry szkoły na podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych oraz umiejętności. Dzięki akredytacji szkoła ma pewność, że projekty będą realizowane nieprzerwanie do 2025 roku włącznie w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego i do 2026 roku włącznie w sektorze edukacji szkolnej. Niewątpliwie poprawi to jakość oferty edukacyjnej szkoły i wpłynie pozytywnie na jej konkurencyjność w regionie.

Cele i plany projektowe

Na przestrzeni 5 lat około 400 uczniów i 80 nauczycieli weźmie udział w mobilnościach międzynarodowych (połowa z nich w sektorze kształcenia zawodowego i połowa w sektorze edukacji szkolnej). Część z kadry będzie brać udział w mobilnościach w roli opiekunów, część w ramach indywidualnych wyjazdów doszkalających. W ten sposób kadra nauczycielska będzie miała możliwość podnieść swoje kompetencje zawodowe, językowe i społeczne.

 

Z kolei uczniowie szkoły podniosą swoje kompetencje kluczowe. Będą mieli możliwość i mocną motywację do nauki języka obcego, przez jego praktyczne wykorzystanie w środowisku pracy czy w międzynarodowym środowisku projektu w przypadku sektora edukacji szkolnej. Kontakt z żywym językiem wpłynie pozytywnie na poczucie potrzeby nauki i istotę znajomości języków obcych, która staje się niezbędna w pracy. Dodatkowo udział w mobilnościach poprawi kompetencje zawodowe uczniów technikum, możliwość pracy w środowisku ponadnarodowym pozwala na późniejsze wdrażanie innowacji w pracy,
także w kraju.

 

W sektorze edukacji szkolnej udział w mobilnościach poprawi praktyczne umiejętności uczniów, wymagane w ramach kształcenia w liceum. Młodzież z liceum będzie zaangażowana w wiele działań związanych z przygotowaniami, wdrażaniem, promocją projektu i upowszechnianiem rezultatów, tak, żeby byli ambasadorami i jednocześnie współtwórcami pozytywnych procesów zachodzących w szkole. Realizacja działań poprawi także kompetencje społeczne uczniów, poprzez polepszenie umiejętności pracy w grupie i komunikacji, poznanie i współpracę z obcokrajowcami, poznanie nowych warunków pracy w środowisku międzynarodowym, otwarcie się na inne kultury i języki.

 

Udział w projektach otwiera też szkole drogę do poprawy jakości i ilości współpracy z firmami prywatnymi w zakresie realizacji praktyk zawodowych uczniów.

Realizowanie opisanych projektów ma ogromne znaczenie dla szkoły. Z tego względu został stworzony osobny profil na Facebooku, dedykowany wyłącznie projektom europejskim. Chcemy, żeby w ten sposób informacje o kolejnych projektach docierały do zainteresowanych jeszcze szybciej.

 

Serdecznie zachęcamy do śledzenia nowego profilu, który znajdziecie POD TYM LINKIEM