Historia parku

Kampinoski Park Narodowy utworzono w 1959 w celu ochrony fragmentu pradoliny Wisły, a odrobinę ponad 10% terenu objęto ochroną ścisłą. Znakiem rozpoznawczym KPN-u są wydmy, najlepiej zachowany takie śródlądowy kompleks w Europie, oraz bagna, dom kampinoskich łosi. To ciekawe ukształtowanie terenu w postaci naprzemiennych pasm wydm i bagien zawdzięczamy ruchom lodowca.

Rola parku w historii Polski

 

Teren puszczy był areną niemal wszystkich ważnych wydarzeń z historii Polski. W 1410 r. zachodnim skrajem puszczy podążał ze swoim wojskiem pod Grunwald Władysław Jagiełło. W 1794 r., podczas Insurekcji Kościuszkowskiej północnym krańcem puszczy maszerowała dywizja Henryka Dąbrowskiego. W okresie powstania styczniowego we wsi Kampinos znajdował się sztab powstańczy, a puszcza dawała schronienie uciekającej przed carską branką młodzieży warszawskiej. Pamiątkami tego okresu są m.in. mogiła powstańców w Zaborowie Leśnym oraz Sosna Powstańców 1863 r. w Górkach Kampinoskich, na konarach której carscy żołnierze wieszali pojmanych powstańców. Najkrwawszy był jednak okres II wojny światowej. We wrześniu 1939 r. rozbito tutaj idące na odsiecz Warszawie armie “Poznań” i “Pomorze”, Przez całą okupację puszcza była schronieniem i miejscem szkolenia żołnierzy AK. Liczące ok. 2,5 tys. żołnierzy zgrupowanie AK na terenie Puszczy Kampinoskiej jako jedyne niosło realną pomoc Warszawie w okresie powstania w 1944 r. Pamiątkami z okresu wojny są liczne cmentarze wojenne i rozsiane po całej puszczy samotne mogiły.

Turystyka w parku

W Kampinoskim Parku Narodowym możliwa jest do uprawiania turystyka piesza, rowerowa, narciarstwo biegowe oraz jazda konna wierzchem. Rowerem można poruszać się po szlakach pieszych jednak należy pamiętać o tym, że piesi mają pierwszeństwo. Dla strudzonych wędrowców przygotowano na szlakach turystycznych przygotowano miejsca wypoczynku gdzie można spożyć posiłek, schronić się przed deszczem lub słońcem.

Na terenie parku istnieje 12 polan wypoczynkowych, na których możliwe jest organizowanie pikników. Z uwagi na to, że Kampinoski Park Narodowym jest silnie narażony na pożary, każde użycie ognia wymaga uzyskania zgody dyrektora parku. Polany są wyposażone w wiaty, ławki, ławy. Na polanach Jakubów oraz Lipków są też place zabaw dla dzieci.

 

 

Fauna i flora na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego

Na terenie parku stwierdzono występowanie blisko 4000 gatunków bezkręgowców, około 30 gatunków ryb, 13 gatunków płazów, ponad 200 gatunków ptaków oraz 50 gatunków ssaków. Symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego jest łoś (Alces alces) , dla którego Puszcza Kampinoska jest drugą co wielkości (po bagnach biebrzańskich) ostoją w Polsce. Występowanie łosi na tym terenie jest efektem programów reintroducji.

 

W Kampinoskim Parku Narodowym możemy znaleźć około 150 zbiorowisk roślinnych, które tworzy ponad 1400 gatunków roślin naczyniowych i około 150 gatunków mszaków. Bardzo cennym składnikiem flory parku jest relikt epoki polodowcowej – chamedafne północna.. Ciekawostką dendrologiczną jest brzoza ciemna (czarna) – forma brzozy brodawkowatej, której kora pozbawiona jest białego barwnika.

 

DSC_7110