Witajcie na stronie

ZS RCKU "Ogrodnik" w Sochaczewie

poświęconej udziałowi naszej szkoły w programach unijnych.

Poznaj bliżej

Zespół Szkół

W ramach działaności Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzimy Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zawodowe i Szkołę Zawodową. Oferta naszej placówki skierowana jest przede wszystkim dla uczniów, którzy chcą pozyskiwać i doskonalić umiejętności praktyczne, które są cenione obecnie na rynku pracy. 

Łączymy w ten sposób tradycję i wieloletnie doświadczenie w kształceniu praktycznym z nowoczesnym podejściem do edukacji. Wychodząc na przeciw potrzebom uczniów i kadry szkoły realizujemy projekty mobilności zagranicznych w krajach europejskich w różnych typach programów finansowanych przez Unię Europejską. 

Akredytacja “Ogrodnika” na realizację projektów europejskich!

Akredytacja “Ogrodnika” na realizację projektów europejskich!

Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie posiada akredytację na realizowanie międzynarodowych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w dwóch sektorach, w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (akredytacja od 2021 roku) oraz w sektorze edukacji szkolnej (akredytacja od 2022 roku).

Kluczową akcją realizowaną w ramach każdego projektu jest międzynarodowa mobilność uczniów i nauczycieli.

Dlaczego to dla “Ogrodnika”, jako placówki edukacyjnej, takie ważne?

Przede wszystkim jest to ogromna szansa dla uczniów i kadry szkoły na podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych oraz umiejętności. Dzięki akredytacji szkoła ma pewność, że projekty będą realizowane nieprzerwanie do 2025 roku włącznie w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego i do 2026 roku włącznie w sektorze edukacji szkolnej. Niewątpliwie poprawi to jakość oferty edukacyjnej szkoły i wpłynie pozytywnie na jej konkurencyjność w regionie.
 

„Edukacja służy poprawie życia innych i pozostawieniu swojej społeczności i świata lepszym, niż go zastałeś.”

Marian Wright Edelman

Plan działania

Jak to zrobić ?

Dzięki  inicjatywom euriopejskim  uczniowie “Ogrodnika” będą mieli szansę zdobyć międzynarodowe doświadczenie zawodowe, doskonalić umiejętności językowe oraz pracować w międzynarodowym  środowisku.

Projekty planowane sa tak, aby uczesnicy mogli skupić się na  rozwijaniu kompetencji zawodowych, językowych, kulturalnych, społecznych oraz osobistych.

01

Zgłoszenie

Zgłoś  swoja kandydature do projektu.

02

Rekrutacja

Przejdź pomyślnie proces rekrutacji

03

Przygotowanie

04

Mobilność

Każdego dnia projektu czeka na ciebie szereg aktywności, wykorzystaj je najlepiej jak potrafisz, i wróć do domu z uśniechem, nową wiedzą i umiejętnościami.

05

Ewaluacja

Ocena projektu przez ekspertów z Unii Europejskiej

06

Rozpowszechnianie

Promowanie projektu i jego rezultatów

Dowiedz sie więcej o naszej szkole 

Poznaj Facebook fanpage 

Euro Podróże ZS RCKU Sochaczew. Projekty Europejskie