Nowy projekt Erasmus+ w ZSRCKU im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. (projekt nr. 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128786)

Z ogromną radością ogłaszamy start nowego projektu edukacyjnego, który realizowany będzie w naszej Szkole w ramach programu Erasmus+. Projekt o numerze 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128786, finansowany przez Unię Europejską, zapewni naszym uczniom możliwość rozwoju kluczowych kompetencji i wymiany międzynarodowych doświadczeń.

W 2024 roku przewidujemy realizację aż dwóch wyjątkowych mobilności – do Grecji oraz Włoch, w których łącznie weźmie udział 35 uczniów. Realizacja mobilności planowana jest:

 • do Grecji pt. „Edukacyjna Odyseja – rozwój kompetencji kluczowych w świecie przyrody”

20 uczniów + 2 nauczycieli, termin 08.04.2024 – 19.04.2024 (+2 dni podróży)

 • do Włoch pt. „Włoskie smaki – rozwój kompetencji kluczowych w świecie kulinariów”

15 uczniów + 2 nauczycieli, termin 20.05.2024 – 31.05.2024 (+2 dni podróży)

Nasz projekt ma na celu rozwój kluczowych kompetencji uczniów, w tym cyfrowych, językowych, osobistych i społecznych, oraz poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej realizowanych przedmiotów. Ponadto, daje on niepowtarzalną możliwość poznania innych kultur oraz współpracy z rówieśnikami z zagranicy.

Podczas dwutygodniowego wyjazdu, zarówno do Grecji, jak i Włoch, nasi uczniowie wezmą udział w bogatym programie edukacyjnym i kulturowym. W ciągu 10 dni przewidziano szereg zajęć prowadzonych w szkołach partnerskich, w tym lekcje teoretyczne, warsztaty praktyczne oraz zajęcia terenowe, wszystko w języku angielskim. Dodatkowo, dwa dni wyjazdu poświęcone będą na intensywne poznawanie lokalnej kultury i historii, co nie tylko wzbogaci wiedzę uczestników, ale także sprzyjać będzie budowaniu międzynarodowych relacji.

Tematyka wyjazdu do Grecji związana będzie z geografią Grecji i biologią, zaś uczniowie wyjeżdżający do Włoch zgłębią zagadnienia związane z żywieniem i włoską kuchnią.

Mobilność w Grecji odbędzie się w partnerskiej greckiej szkole wyposażonej w nowoczesne zaplecze dydaktyczne i posiadającej doświadczony zespół pedagogiczny. Szkoła ta cieszy się uznaniem jako doświadczony uczestnik i beneficjent w ramach międzynarodowych inicjatyw, w tym programu ERASMUS+.

Uczniowie, którzy wyjadą do Włoch, będą uczestniczyć w zajęciach we włoskiej szkole, która wyróżnia się zaawansowanym technologicznie zapleczem, z pewnością robiącym wrażenie na młodzieży. Szczególną uwagę zwraca nowoczesna pracownia wyposażona w sprzęt Apple.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla wszystkich uczestników, gdyż wszystkie związane z nim wydatki są pokrywane przez Szkołę, dzięki funduszom otrzymanym z Unii Europejskiej.

Do rekrutacji zapraszamy uczniów naszej szkoły zgodnie z poniższą informacją:

 • PROJEKT GRECJA:
  • uczniowie Liceum Ogólnokształcącego – klasy 2,3
  • uczniowie Technikum eksploatacji portów i terminali –
   klasy 2,3,4

 

 • PROJEKT WŁOCHY:
  • uczniowie Technikum żywienia i usług gastronomicznych – klasy 2,3,4 
  • uczniowie Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej –
   klasy 2,3,4
  • uczniowie Szkoły branżowej I stopnia – klasa 3
rekrutacja_Grecja_24

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie i/lub u Koordynatora Projektu – pani Moniki Koncickiej w wyznaczonym terminie. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji. Lista wszystkich niezbędnych formularzy oraz regulaminy rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Szkoły oraz w sekretariacie. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi dokumentami.

19.02.2024 o godzinie 08:00 – rozpoczęcie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych 

23.02.2024 o godzinie 09:00 – zakończenie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych 

27.02.2024 do godziny 14:00 – publikacja wstępnej listy zakwalifikowanych osób oraz listy rezerwowej 

28.02.2024 do godziny 10:00 – przyjmowanie odwołań od decyzji Komisji 

28.02.2024 do godziny 16:00 – publikacja ostatecznej listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowej. 

 

Nie przegapcie tej szansy na rozwój i międzynarodową przygodę.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!