Aktualności

Z ogromną radością ogłaszamy start nowego projektu edukacyjnego, który realizowany będzie w naszej Szkole w ramach programu Erasmus+. Projekt o numerze 2023-1-PL01-KA121-SCH-000128786, finansowany przez Unię Europejską, zapewni naszym uczniom możliwość rozwoju kluczowych kompetencji i wymiany międzynarodowych doświadczeń.

W 2024 roku przewidujemy realizację aż dwóch wyjątkowych mobilności – do Grecji oraz Włoch, w których łącznie weźmie udział 35 uczniów. Realizacja mobilności planowana jest:

 • do Grecji pt. „Edukacyjna Odyseja – rozwój kompetencji kluczowych w świecie przyrody”

20 uczniów + 2 nauczycieli, termin 08.04.2024 – 19.04.2024 (+2 dni podróży)

 • do Włoch pt. „Włoskie smaki – rozwój kompetencji kluczowych w świecie kulinariów”

15 uczniów + 2 nauczycieli, termin 20.05.2024 – 31.05.2024 (+2 dni podróży)

Nasz projekt ma na celu rozwój kluczowych kompetencji uczniów, w tym cyfrowych, językowych, osobistych i społecznych, oraz poszerzenie wiedzy z zakresu podstawy programowej realizowanych przedmiotów. Ponadto, daje on niepowtarzalną możliwość poznania innych kultur oraz współpracy z rówieśnikami z zagranicy.

Podczas dwutygodniowego wyjazdu, zarówno do Grecji, jak i Włoch, nasi uczniowie wezmą udział w bogatym programie edukacyjnym i kulturowym. W ciągu 10 dni przewidziano szereg zajęć prowadzonych w szkołach partnerskich, w tym lekcje teoretyczne, warsztaty praktyczne oraz zajęcia terenowe, wszystko w języku angielskim. Dodatkowo, dwa dni wyjazdu poświęcone będą na intensywne poznawanie lokalnej kultury i historii, co nie tylko wzbogaci wiedzę uczestników, ale także sprzyjać będzie budowaniu międzynarodowych relacji.

Tematyka wyjazdu do Grecji związana będzie z geografią Grecji i biologią, zaś uczniowie wyjeżdżający do Włoch zgłębią zagadnienia związane z żywieniem i włoską kuchnią.

Mobilność w Grecji odbędzie się w partnerskiej greckiej szkole wyposażonej w nowoczesne zaplecze dydaktyczne i posiadającej doświadczony zespół pedagogiczny. Szkoła ta cieszy się uznaniem jako doświadczony uczestnik i beneficjent w ramach międzynarodowych inicjatyw, w tym programu ERASMUS+.

Uczniowie, którzy wyjadą do Włoch, będą uczestniczyć w zajęciach we włoskiej szkole, która wyróżnia się zaawansowanym technologicznie zapleczem, z pewnością robiącym wrażenie na młodzieży. Szczególną uwagę zwraca nowoczesna pracownia wyposażona w sprzęt Apple.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla wszystkich uczestników, gdyż wszystkie związane z nim wydatki są pokrywane przez Szkołę, dzięki funduszom otrzymanym z Unii Europejskiej.

Do rekrutacji zapraszamy uczniów naszej szkoły zgodnie z poniższą informacją:

 • PROJEKT GRECJA:
  • uczniowie Liceum Ogólnokształcącego – klasy 2,3
  • uczniowie Technikum eksploatacji portów i terminali –
   klasy 2,3,4

 

 • PROJEKT WŁOCHY:
  • uczniowie Technikum żywienia i usług gastronomicznych – klasy 2,3,4 
  • uczniowie Technikum grafiki i poligrafii cyfrowej –
   klasy 2,3,4
  • uczniowie Szkoły branżowej I stopnia – klasa 3
rekrutacja_Grecja_24

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie i/lub u Koordynatora Projektu – pani Moniki Koncickiej w wyznaczonym terminie. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące terminów rekrutacji. Lista wszystkich niezbędnych formularzy oraz regulaminy rekrutacji dostępne są na stronie internetowej Szkoły oraz w sekretariacie. Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi dokumentami.

19.02.2024 o godzinie 08:00 – rozpoczęcie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych 

23.02.2024 o godzinie 09:00 – zakończenie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych 

27.02.2024 do godziny 14:00 – publikacja wstępnej listy zakwalifikowanych osób oraz listy rezerwowej 

28.02.2024 do godziny 10:00 – przyjmowanie odwołań od decyzji Komisji 

28.02.2024 do godziny 16:00 – publikacja ostatecznej listy uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowej. 

 

Nie przegapcie tej szansy na rozwój i międzynarodową przygodę.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

Drodzy Uczniowie i Rodzice! 

Z przyjemnością informujemy, że wyniki rekrutacji do projektu Erasmus+ o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000128804 są już dostępne! 

Pełna lista 24 zakwalifikowanych uczniów oraz lista rezerwowa dostępna jest na tablicy przy sekretariacie szkoły. 

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym uczniom i życzymy owocnych praktyk i czasu spędzonego na mobilności w Grecji! 

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy, że nasza szkoła rozpoczyna realizację nowego projektu dzięki akredytacji umożliwiającej realizację międzynarodowych inicjatyw współfinansowanych przez Unię Europejską. Kluczową akcją w ramach projektu jest międzynarodowa mobilność uczniów. W ramach projektu Nowe perspektywy kształcenia zawodowego – EDYCJA 2023” 2023-1-PL01-KA121-VET-000128804 będzie ona miała miejsce w przepięknej Grecji! 

Dzięki tej inicjatywie uczniowie “Ogrodnika” będą mieli szansę zdobyć międzynarodowe doświadczenie zawodowe, doskonalić umiejętności językowe oraz pracować w międzynarodowym  środowisku. Projekt wpisuje się w ramy programu ERASMUS+ i skupia na rozwijaniu kompetencji zawodowych, językowych, kulturalnych, społecznych oraz osobistych uczniów. Ponadto, projekt ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniom społecznym, szczególnie koncentrując się na młodzieży z ograniczonymi możliwościami. 

 

Kolejnym ważnym aspektem jest to, że uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Szkoła pokrywa wszelkie koszty związane z organizacją, przygotowaniem i realizacją praktyk dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej. 

Greckim partnerem w realizacji tego projektu jest Olympus Education Services w Grecji – instytucja o bogatym doświadczeniu w międzynarodowym kształceniu zawodowym. 

 

Mobilność uczniów w Grecji planowana jest w terminie od 16-10-2023 do 27-10-2023 (wyjazd 15.10.2023, powrót 28.10.2023). Uczniowie będą odbywać praktyki zawodowe w greckich przedsiębiorstwach, w wymiarze  6-8h dziennie przez 10 dni. Dwa pełne dni oraz czas po praktykach, zostanie przeznaczony na realizację programu kulturowego, który zakłada poznanie kultury i tradycji Grecji. Uczniowie będą mieli okazję odwiedzić najważniejsze zabytki i atrakcje Riwiery Olimpijskiej.  

 

Udział w projekcie to nie tylko inwestycja w przyszłość zawodową uczniów, ale także okazja do poznania świata i rozwijania relacji międzynarodowych. 

Rekrutacja: 

Zapraszamy do rekrutacji uczniów klas II,III,IV lub V : 

 • technikum żywienia i usług gastronomicznych 
 • technikum  geodezji 
 • technikum grafiki i poligrafii cyfrowej 

W procesie rekrutacyjnym zostanie wyłonionych 24 uczestników projektu. 

 

Terminy: 

14.09.2023 – rozpoczęcie rekrutacji   

20.09.2023 – zakończenie zbierania aplikacji (koniec godzina 10:00) 

 

Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie szkoły. Wypełnione formularze należy złożyć w sekretariacie.  Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz Instrukcją poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.   

Przypominamy o konieczności posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu.  Wszelkie pytania można kierować do Pani Moniki Koncickiej, koordynatorki projektu. 

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Być może tym razem to Twoja kolej na wzięcie udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu! Spróbuj! 

Regulamin rekrutacji

Zał. 1 Formularz Zgłoszeniowy Uczeń

Zał. 2 Instrukcja wypełnienia formularza zgłoszeniowego

 

 

 

Ponadnarodowy projekt "tradycje kulinarne regionów w nowoczesnym wydaniu - edycja 2022"

Przedsięwzięcie, w ramach którego zrealizowana została mobilność ponadnarodowa (wyjazd zagraniczny), finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Projekt „Tradycje kulinarne regionów w nowoczesnym wydaniu – edycja 2022” to kontynuacja współpracy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie z Platon School z Grecji. Projekt rozpoczął się 30 czerwca i trwał 6 miesięcy do 31 grudnia 2022r, a sama mobilność odbyła się od 10 do 21 października 2022 roku.

Do tego projektu zrekrutowaliśmy 20 uczniów liceum ogólnokształcącego. Towarzyszyło im 4 nauczycieli po stronie polskiej oraz 10 uczniów i 2 nauczycieli ze szkoły greckiej. W trakcie wyjazdu do Grecji 10 dni poświęcono na program merytoryczny, 2 na edukacyjno-kulturowe wycieczki po Pierii, a 2 dni na podróż autokarową.

Młodzież pracowała, w podziale na mniejsze międzynarodowe grupy, nad blogiem kulinarnym oraz prezentacją projektową. Dzięki odpowiednio przygotowanemu zakresowi projektu oraz przygotowaniom przed mobilnością, osiągnęliśmy główny cel – wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników w zakresie cyfrowym, rozumienia i tworzenia informacji, przyrodniczym, wielojęzyczności, świadomości kulturowej, kompetencji osobistych oraz społecznych. Dzięki zajęciom i warsztatom, uczniowie zwiększyli praktyczne zdolności w zakresie rozwijanych kompetencji kluczowych, które są bardzo cenne na dalszej drodze edukacji oraz zawodowej. W ich obszarze uczniowie poznali zagadnienia związane z analizą i przetwarzaniem danych, korzystania z narzędzi informatycznych do budowania stron www oraz zaawansowanego wykorzystywania aplikacji internetowych.

Nauczyciele byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo młodzieży w trakcie mobilności, przebieg zajęć merytorycznych, monitorowali efekty kształcenia, często służyli też wsparciem i motywacją.

Etap rozpowszechnienia i promocji jest procesem długotrwałym, bardzo chętnie zaangażowali się weń uczniowie oraz nauczyciele. Efekty wypracowanych rezultatów zostały przedstawione na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

W ramach przeprowadzonej ewaluacji realizowanego programu stwierdzono, że wszystkie założone cele zostały osiągnięte, uczniowie wypracowali wysokiej jakości rezultaty materialne, a sam program i organizacja zostały ocenione przez uczestników jako wyjątkowo atrakcyjne i przydatne. Wpływ przedsięwzięcia notujemy nie tylko na uczniów i nauczycieli, ale pośrednio na całą społeczność szkolną, lokalną w naszym i partnera regionie.

Cele projektu – wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników, kompetencji cyfrowych, językowych, osobistych, społecznych w zakresie świadomości ekspresji kulturalnej.
Uczestnicy, biorący udział w projekcie, są uczniami Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie, oddziałów Liceum Ogólnokształcącego o kierunku biologiczno-chemiczno-angielskim.
Uczniowie rozwinęli kompetencje kluczowe, poznali tradycje kraju przyjmującego, poszerzyli swoją wiedzę i doświadczenia oraz zwiększyli umiejętności językowe.

Rezultatami Projektu są:

 1. Blog kulinarny
 2. Broszury informacyjne na temat projektu w języku polskim i angielskim
 3. E-booki kulinarne