Aktualności

Drodzy Uczniowie i Rodzice! 

Z przyjemnością informujemy, że wyniki rekrutacji do projektu Erasmus+ o numerze 2023-1-PL01-KA121-VET-000128804 są już dostępne! 

Pełna lista 24 zakwalifikowanych uczniów oraz lista rezerwowa dostępna jest na tablicy przy sekretariacie szkoły. 

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym uczniom i życzymy owocnych praktyk i czasu spędzonego na mobilności w Grecji! 

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy, że nasza szkoła rozpoczyna realizację nowego projektu dzięki akredytacji umożliwiającej realizację międzynarodowych inicjatyw współfinansowanych przez Unię Europejską. Kluczową akcją w ramach projektu jest międzynarodowa mobilność uczniów. W ramach projektu Nowe perspektywy kształcenia zawodowego – EDYCJA 2023” 2023-1-PL01-KA121-VET-000128804 będzie ona miała miejsce w przepięknej Grecji! 

Dzięki tej inicjatywie uczniowie “Ogrodnika” będą mieli szansę zdobyć międzynarodowe doświadczenie zawodowe, doskonalić umiejętności językowe oraz pracować w międzynarodowym  środowisku. Projekt wpisuje się w ramy programu ERASMUS+ i skupia na rozwijaniu kompetencji zawodowych, językowych, kulturalnych, społecznych oraz osobistych uczniów. Ponadto, projekt ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniom społecznym, szczególnie koncentrując się na młodzieży z ograniczonymi możliwościami. 

 

Kolejnym ważnym aspektem jest to, że uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Szkoła pokrywa wszelkie koszty związane z organizacją, przygotowaniem i realizacją praktyk dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej. 

Greckim partnerem w realizacji tego projektu jest Olympus Education Services w Grecji – instytucja o bogatym doświadczeniu w międzynarodowym kształceniu zawodowym. 

 

7_plakat projektowy ZSRCKU_VET_p.129_wrzesień 2023

Mobilność uczniów w Grecji planowana jest w terminie od 16-10-2023 do 27-10-2023 (wyjazd 15.10.2023, powrót 28.10.2023). Uczniowie będą odbywać praktyki zawodowe w greckich przedsiębiorstwach, w wymiarze  6-8h dziennie przez 10 dni. Dwa pełne dni oraz czas po praktykach, zostanie przeznaczony na realizację programu kulturowego, który zakłada poznanie kultury i tradycji Grecji. Uczniowie będą mieli okazję odwiedzić najważniejsze zabytki i atrakcje Riwiery Olimpijskiej.  

 

Udział w projekcie to nie tylko inwestycja w przyszłość zawodową uczniów, ale także okazja do poznania świata i rozwijania relacji międzynarodowych. 

Rekrutacja: 

Zapraszamy do rekrutacji uczniów klas II,III,IV lub V : 

  • technikum żywienia i usług gastronomicznych 
  • technikum  geodezji 
  • technikum grafiki i poligrafii cyfrowej 

W procesie rekrutacyjnym zostanie wyłonionych 24 uczestników projektu. 

 

Terminy: 

14.09.2023 – rozpoczęcie rekrutacji   

20.09.2023 – zakończenie zbierania aplikacji (koniec godzina 10:00) 

 

Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie szkoły. Wypełnione formularze należy złożyć w sekretariacie.  Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz Instrukcją poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.   

Przypominamy o konieczności posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu.  Wszelkie pytania można kierować do Pani Moniki Koncickiej, koordynatorki projektu. 

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Być może tym razem to Twoja kolej na wzięcie udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu! Spróbuj! 

Regulamin rekrutacji

Zał. 1 Formularz Zgłoszeniowy Uczeń

Zał. 2 Instrukcja wypełnienia formularza zgłoszeniowego

 

 

 

Ponadnarodowy projekt "tradycje kulinarne regionów w nowoczesnym wydaniu - edycja 2022"

Przedsięwzięcie, w ramach którego zrealizowana została mobilność ponadnarodowa (wyjazd zagraniczny), finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Projekt „Tradycje kulinarne regionów w nowoczesnym wydaniu – edycja 2022” to kontynuacja współpracy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie z Platon School z Grecji. Projekt rozpoczął się 30 czerwca i trwał 6 miesięcy do 31 grudnia 2022r, a sama mobilność odbyła się od 10 do 21 października 2022 roku.

Do tego projektu zrekrutowaliśmy 20 uczniów liceum ogólnokształcącego. Towarzyszyło im 4 nauczycieli po stronie polskiej oraz 10 uczniów i 2 nauczycieli ze szkoły greckiej. W trakcie wyjazdu do Grecji 10 dni poświęcono na program merytoryczny, 2 na edukacyjno-kulturowe wycieczki po Pierii, a 2 dni na podróż autokarową.

ZSRCKU Sochaczew Ogrodnik PMU2021 plakat.pdf (1)

Młodzież pracowała, w podziale na mniejsze międzynarodowe grupy, nad blogiem kulinarnym oraz prezentacją projektową. Dzięki odpowiednio przygotowanemu zakresowi projektu oraz przygotowaniom przed mobilnością, osiągnęliśmy główny cel – wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników w zakresie cyfrowym, rozumienia i tworzenia informacji, przyrodniczym, wielojęzyczności, świadomości kulturowej, kompetencji osobistych oraz społecznych. Dzięki zajęciom i warsztatom, uczniowie zwiększyli praktyczne zdolności w zakresie rozwijanych kompetencji kluczowych, które są bardzo cenne na dalszej drodze edukacji oraz zawodowej. W ich obszarze uczniowie poznali zagadnienia związane z analizą i przetwarzaniem danych, korzystania z narzędzi informatycznych do budowania stron www oraz zaawansowanego wykorzystywania aplikacji internetowych.

Nauczyciele byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo młodzieży w trakcie mobilności, przebieg zajęć merytorycznych, monitorowali efekty kształcenia, często służyli też wsparciem i motywacją.

Etap rozpowszechnienia i promocji jest procesem długotrwałym, bardzo chętnie zaangażowali się weń uczniowie oraz nauczyciele. Efekty wypracowanych rezultatów zostały przedstawione na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

W ramach przeprowadzonej ewaluacji realizowanego programu stwierdzono, że wszystkie założone cele zostały osiągnięte, uczniowie wypracowali wysokiej jakości rezultaty materialne, a sam program i organizacja zostały ocenione przez uczestników jako wyjątkowo atrakcyjne i przydatne. Wpływ przedsięwzięcia notujemy nie tylko na uczniów i nauczycieli, ale pośrednio na całą społeczność szkolną, lokalną w naszym i partnera regionie.

Cele projektu – wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników, kompetencji cyfrowych, językowych, osobistych, społecznych w zakresie świadomości ekspresji kulturalnej.
Uczestnicy, biorący udział w projekcie, są uczniami Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie, oddziałów Liceum Ogólnokształcącego o kierunku biologiczno-chemiczno-angielskim.
Uczniowie rozwinęli kompetencje kluczowe, poznali tradycje kraju przyjmującego, poszerzyli swoją wiedzę i doświadczenia oraz zwiększyli umiejętności językowe.

Rezultatami Projektu są:

  1. Blog kulinarny
  2. Broszury informacyjne na temat projektu w języku polskim i angielskim
  3. E-booki kulinarne