Ponadnarodowy projekt "Nowe perspektywy kształcenia zawodowego - EDYCJA 2023"

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy, że nasza szkoła rozpoczyna realizację nowego projektu dzięki akredytacji umożliwiającej realizację międzynarodowych inicjatyw współfinansowanych przez Unię Europejską. Kluczową akcją w ramach projektu jest międzynarodowa mobilność uczniów. W ramach projektu Nowe perspektywy kształcenia zawodowego – EDYCJA 2023” 2023-1-PL01-KA121-VET-000128804 będzie ona miała miejsce w przepięknej Grecji! 

Dzięki tej inicjatywie uczniowie “Ogrodnika” będą mieli szansę zdobyć międzynarodowe doświadczenie zawodowe, doskonalić umiejętności językowe oraz pracować w międzynarodowym  środowisku. Projekt wpisuje się w ramy programu ERASMUS+ i skupia na rozwijaniu kompetencji zawodowych, językowych, kulturalnych, społecznych oraz osobistych uczniów. Ponadto, projekt ma za zadanie przeciwdziałać wykluczeniom społecznym, szczególnie koncentrując się na młodzieży z ograniczonymi możliwościami. 

 

Kolejnym ważnym aspektem jest to, że uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Szkoła pokrywa wszelkie koszty związane z organizacją, przygotowaniem i realizacją praktyk dzięki wsparciu finansowemu z Unii Europejskiej. 

Greckim partnerem w realizacji tego projektu jest Olympus Education Services w Grecji – instytucja o bogatym doświadczeniu w międzynarodowym kształceniu zawodowym. 

 

7_plakat projektowy ZSRCKU_VET_p.129_wrzesień 2023

Mobilność uczniów w Grecji planowana jest w terminie od 16-10-2023 do 27-10-2023 (wyjazd 15.10.2023, powrót 28.10.2023). Uczniowie będą odbywać praktyki zawodowe w greckich przedsiębiorstwach, w wymiarze  6-8h dziennie przez 10 dni. Dwa pełne dni oraz czas po praktykach, zostanie przeznaczony na realizację programu kulturowego, który zakłada poznanie kultury i tradycji Grecji. Uczniowie będą mieli okazję odwiedzić najważniejsze zabytki i atrakcje Riwiery Olimpijskiej.  

 

Udział w projekcie to nie tylko inwestycja w przyszłość zawodową uczniów, ale także okazja do poznania świata i rozwijania relacji międzynarodowych. 

Rekrutacja: 

Zapraszamy do rekrutacji uczniów klas II,III,IV lub V : 

  • technikum żywienia i usług gastronomicznych 
  • technikum  geodezji 
  • technikum grafiki i poligrafii cyfrowej 

W procesie rekrutacyjnym zostanie wyłonionych 24 uczestników projektu. 

 

Terminy: 

14.09.2023 – rozpoczęcie rekrutacji   

20.09.2023 – zakończenie zbierania aplikacji (koniec godzina 10:00) 

 

Dokumenty dostępne są do pobrania na stronie szkoły. Wypełnione formularze należy złożyć w sekretariacie.  Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji oraz Instrukcją poprawnego wypełnienia formularza zgłoszeniowego.   

Przypominamy o konieczności posiadania ważnego dowodu osobistego lub paszportu.  Wszelkie pytania można kierować do Pani Moniki Koncickiej, koordynatorki projektu. 

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Być może tym razem to Twoja kolej na wzięcie udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu! Spróbuj! 

Regulamin rekrutacji

Zał. 1 Formularz Zgłoszeniowy Uczeń

Zał. 2 Instrukcja wypełnienia formularza zgłoszeniowego