Ponadnarodowy projekt "tradycje kulinarne regionów w nowoczesnym wydaniu - edycja 2022"

Przedsięwzięcie, w ramach którego zrealizowana została mobilność ponadnarodowa (wyjazd zagraniczny), finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Projekt „Tradycje kulinarne regionów w nowoczesnym wydaniu – edycja 2022” to kontynuacja współpracy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie z Platon School z Grecji. Projekt rozpoczął się 30 czerwca i trwał 6 miesięcy do 31 grudnia 2022r, a sama mobilność odbyła się od 10 do 21 października 2022 roku.

Do tego projektu zrekrutowaliśmy 20 uczniów liceum ogólnokształcącego. Towarzyszyło im 4 nauczycieli po stronie polskiej oraz 10 uczniów i 2 nauczycieli ze szkoły greckiej. W trakcie wyjazdu do Grecji 10 dni poświęcono na program merytoryczny, 2 na edukacyjno-kulturowe wycieczki po Pierii, a 2 dni na podróż autokarową.

ZSRCKU Sochaczew Ogrodnik PMU2021 plakat.pdf (1)

Młodzież pracowała, w podziale na mniejsze międzynarodowe grupy, nad blogiem kulinarnym oraz prezentacją projektową. Dzięki odpowiednio przygotowanemu zakresowi projektu oraz przygotowaniom przed mobilnością, osiągnęliśmy główny cel – wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników w zakresie cyfrowym, rozumienia i tworzenia informacji, przyrodniczym, wielojęzyczności, świadomości kulturowej, kompetencji osobistych oraz społecznych. Dzięki zajęciom i warsztatom, uczniowie zwiększyli praktyczne zdolności w zakresie rozwijanych kompetencji kluczowych, które są bardzo cenne na dalszej drodze edukacji oraz zawodowej. W ich obszarze uczniowie poznali zagadnienia związane z analizą i przetwarzaniem danych, korzystania z narzędzi informatycznych do budowania stron www oraz zaawansowanego wykorzystywania aplikacji internetowych.

Nauczyciele byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo młodzieży w trakcie mobilności, przebieg zajęć merytorycznych, monitorowali efekty kształcenia, często służyli też wsparciem i motywacją.

Etap rozpowszechnienia i promocji jest procesem długotrwałym, bardzo chętnie zaangażowali się weń uczniowie oraz nauczyciele. Efekty wypracowanych rezultatów zostały przedstawione na poziomie regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.

W ramach przeprowadzonej ewaluacji realizowanego programu stwierdzono, że wszystkie założone cele zostały osiągnięte, uczniowie wypracowali wysokiej jakości rezultaty materialne, a sam program i organizacja zostały ocenione przez uczestników jako wyjątkowo atrakcyjne i przydatne. Wpływ przedsięwzięcia notujemy nie tylko na uczniów i nauczycieli, ale pośrednio na całą społeczność szkolną, lokalną w naszym i partnera regionie.

Cele projektu – wzmocnienie kompetencji kluczowych uczestników, kompetencji cyfrowych, językowych, osobistych, społecznych w zakresie świadomości ekspresji kulturalnej.
Uczestnicy, biorący udział w projekcie, są uczniami Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939r. w Sochaczewie, oddziałów Liceum Ogólnokształcącego o kierunku biologiczno-chemiczno-angielskim.
Uczniowie rozwinęli kompetencje kluczowe, poznali tradycje kraju przyjmującego, poszerzyli swoją wiedzę i doświadczenia oraz zwiększyli umiejętności językowe.

Rezultatami Projektu są:

  1. Blog kulinarny
  2. Broszury informacyjne na temat projektu w języku polskim i angielskim
  3. E-booki kulinarne