Mobilność uczniów i kadry ZSRCKU w Sochaczewie szansą na podniesienie kompetencji kluczowych - edycja I
(projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060582 )

Maj 2023 roku był w naszej szkole szalenie europejski. Odbyły się dwie mobilności – grupowa i indywidualna, w których ogółem uczestniczyło aż 42 uczniów z różnych profili klas licealnych i technikum.

 

Duża grupa, bo 27 osób, pojechała do Grecji. Szkołą partnerską, która pomogła nam zrealizować program indywidualnych mobilności była 3rd General Lyceum of Katerini. Nasi uczniowie brali wspólnie z rówieśnikami udział w zajęciach formalnych zwiększając kompetencje kluczowe oraz rozwijając wiedzę
z przedmiotów ogólnokształcących. Realizowali wyznaczone zagadnienia pod nadzorem kadry, która zlecała indywidualne, dopasowane do potrzeb
i kompetencji danego ucznia zadania. Dodatkowo organizowane były aktywności typu warsztaty i spotkania, które zapełniały czas wolny uczestników
i maksymalizowały edukacyjny wymiar projektu. W ramach mobilności 10 dni przeznaczonych zostało na naukę i realizację programu zajęć, dwa dni na program kulturowy i integrację i dni na podróż. Młodzieży towarzyszyło 3 nauczycieli, którzy pełnili rolę opiekunów.

 

Kolejnym realizowanym w maju 2023 projektem był 12. dniowy wyjazd adresowany do grupy 15 uczniów ZSRCKU, którzy zainteresowani byli podnoszeniem kompetencji kluczowych oraz rozwijaniem swoich pasji i talentów głównie z obszaru gastronomii. Wspólnie z litewską szkołą Jašiūnai Mykolas Balinskis Gymnasium przygotowany został i zrealizowany program dotyczący tradycji kulinarnych regionów polskiego i litewskiego, który łączył w sobie rozwijanie kompetencji kluczowych oraz zainteresowań związanych z gastronomią i kulturą ludową. Uczniowie polscy i litewscy brali wspólnie udział w aktywnościach związanych ze zdobywaniem wiedzy i nowych umiejętności. Na ich bazie powstały materialne rezultaty projektu w formie broszur o tematyce przedsięwzięcia.

 

Udział w projekce był dla nich niepowtarzalną okazją do podniesienia umiejętności oraz kompetencji językowych, cyfrowych i społeczno-kulturowych.

 

Dla Zespołu Szkół RCKU jest to wspaniałe narzędzie do wyrównywania szans wśród uczniów o mniejszych szansach edukacyjnych, a także poprawy jakości oferty edukacyjnej i jej konkurencyjności w zakresie kształcenia ogólnego przez zwiększanie międzynarodowego wymiaru działań.

 

Informacje o projekcie były publikowane również na projektowym fanpage’u: https://www.facebook.com/ZSRCKUSochaczew