Mobilność uczniów i kadry ZSRCKU w Sochaczewie szansą na podniesienie kompetencji kluczowych - edycja I
(projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000060582 )

Właśnie startuje kolejny projekt międzynarodowych mobilności współfinansowany przez Unię Europejską realizowany przez Zespół Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie w sektorze edukacji szkolnej.

 

Projekt jest o tyle wyjątkowy, że odbędą się aż 2 zagraniczne wyjazdy. Uczestnicy pierwszego z nich pojadą na Litwę w dniach 9.05.-20.05.2023, będzie to mobilność grupowa. Natomiast drugi wyjazd to mobilność indywidualna uczniów odbywająca się w Grecji w dniach 14.-27.05.2023. Na drodze rekrutacji, spośród uczniów naszej szkoły, wyłonimy 15 uczestników jadących na Litwę i 27 uczestników jadących do Grecji. 

 

Udział w projekcie będzie dla nich niepowtarzalną okazją do podniesienia umiejętności oraz kompetencji językowych, cyfrowych i społeczno-kulturowych.

 

Dla Zespołu Szkół RCKU jest to wspaniałe narzędzie do wyrównywania szans wśród uczniów o mniejszych szansach edukacyjnych, a także poprawy jakości oferty edukacyjnej i jej konkurencyjności w zakresie kształcenia ogólnego przez zwiększanie międzynarodowego wymiaru działań.

 

Informacje o projekcie będą publikowane również na projektowym fanpage’u: https://www.facebook.com/ZSRCKUSochaczew 

 

Już w najbliższą środę, czyli 29.03.2023 startuje rekrutacja.

 

Zapraszamy do śledzenia informacji!