Ερείπια του Κάστρου των Μαζοβιανών Δούκων στο Σοχάτσεβ

Σήμερα, το κάστρο στο Sochaczew είναι μόνο ένα γραφικό, χωρικά δυσανάγνωστο ερείπιο. Δεν έζησε για να δει καμία επεξεργασία της ιστορίας του και οι πληροφορίες για αυτόν είναι δύσκολο να προσεγγιστούν. Επίσης δεν υπάρχουν εικονογραφικές πηγές που θα μπορούσαν να μας πουν κάτι για την εμφάνιση του κάστρου και τη σημασία του. Αυτό δημιουργεί μια αύρα μυστηρίου γύρω από το ερείπιο. Οι τοπικοί θρύλοι μιλούσαν για υπόγειους διαδρόμους τόσο φαρδιούς που ένα άλογο και ένα κάρο μπορούσαν να περάσουν μέσα από αυτούς και τόσο μακρύ που συνέδεαν το κάστρο με τη Δομινικανή εκκλησία στο Sochaczew, με την εκκλησία στο κοντινό Trojanów, ακόμη και με το μοναστήρι που βρίσκεται αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα μακριά. , στην άλλη πλευρά του Βιστούλα στο Czerwińsk.
Το Sochaczew, μια πόλη που βρίσκεται στη δεξιά, ψηλή όχθη του ποταμού Bzura, είναι μια από τις παλαιότερες πόλεις της Mazovia. Η πρώτη αναφορά πηγής για την πόλη είναι αρκετά πρώιμη, αλλά αμφιλεγόμενη. Μας λέει ότι το 1138 ο πρίγκιπας Bolesław III Krzywousty πέθανε στο τοπικό μοναστήρι των Βενεδικτίνων της Αγίας Τριάδας. Δίνεται στο χειρόγραφο του Sochaczew Codex Ronika Świętokrzyski Nowy, που χρονολογείται στα έτη 1463-1464, δηλαδή πολύ αργότερα. Η πρώτη αξιόπιστη πληροφορία για το χωριό είναι η καταγραφή του καστελάνου του Sochaczew με το όνομα Falanta από το 1221.
Αυτός ο λόφος έχει παγετωνική προέλευση και βρίσκεται στα νότια της υψηλότερης αναβαθμίδας του παραποτάμιου κρημνού πάνω στον οποίο ιδρύθηκε η πόλη. Η ταράτσα της πόλης ήταν, και εξακολουθεί να είναι, χωρισμένη από τον λόφο του κάστρου με μια βαθιά χαράδρα ενός ρέματος που σύντομα χύνεται στο Bzura, δημιουργώντας μια πισίνα εδώ. Από νότια και ανατολικά, το βουνό του κάστρου, λόγω έλλειψης φυσικών συνθηκών άμυνας, χωριζόταν από το περαιτέρω τμήμα του κρημνού με μια βαθιά τάφρο γεμάτη με νερό από το προαναφερθέν ρέμα. Αυτές οι συνθήκες έκαναν την πόλη Sochaczew, και στη συνέχεια το κάστρο, ένα αμυντικό μέρος.
Η χρονολογία κατασκευής του κάστρου είναι άγνωστη και αποτελεί αντικείμενο αμφισβήτησης. Ορισμένοι ερευνητές τη μεταθέτουν στο δεύτερο μισό του 14ου αιώνα ή ακόμα και στις αρχές του επόμενου αιώνα, αλλά η άποψη που προωθείται από τους M. Brykowska, J. Piniński, I. Galicka και J. Gula φαίνεται να είναι η πιο σωστή, που προτιμήστε τα μέσα του 14ου αιώνα. Αυτή η άποψη φαίνεται να είναι η πιο πειστική, καθώς προέβαλαν το συμπέρασμά τους, όπως φαίνεται, με βάση υποθέσεις που προέρχονται τόσο από γνώσεις πηγής όσο και από αρχαιολογικές ανασκαφές. Η χειρόγραφη βάση σε αυτή την περίπτωση είναι το έγγραφο Kalisz της 27ης Δεκεμβρίου 1355, το οποίο αναφέρει το κάστρο Sochaczew μεταξύ άλλων πόλεων/κάστρα στη Μαζόβια. Ενώ στην περίπτωση άλλων πόλεων μπορεί να υποτεθεί με ασφάλεια ότι ο λατινικός όρος: castrum (κάστρο) μπορεί να αναφέρεται σε ξύλινα και χωμάτινα οχυρά, στην περίπτωση του Sochaczew δεν μπορεί να αναφερθεί ένα τέτοιο οχυρό. Επομένως, επειδή η αρχαιολογία δηλώνει ξεκάθαρα ότι μετά την καταστροφή του ξύλινου οχυρού το 1286, δεν έγινε καμία προσπάθεια ανοικοδόμησής του μέχρι την εποχή του πλινθόκτιστου κάστρου και η ύπαρξη δεύτερου οχυρού στην πόλη, όπως περιγράφεται παραπάνω, δεν έχει γίνει επιβεβαιωμένος.

Ruiny zamku książąt mazowieckich w Sochaczewie - Grupa Biwakowa

Αυτή η θεωρία επιβεβαιώνεται από την κατά προσέγγιση χρονολόγηση της κεραμικής στο μισό περίπου του 14ου αιώνα. Αυτή η υπόθεση θα έκανε το κάστρο στο Sochaczew ένα από τα παλαιότερα πέτρινα οχυρά στη Μαζοβία (δίπλα στο Płock, τη Βαρσοβία, τη Rawa και το Łowicz). Η ιστορία του κάστρου, τόσο ως προς την πολιτική του ιστορία όσο και ως προς τις αρχιτεκτονικές αλλαγές, μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους:
λόγω πολιτικής ιστορίας:
από τα μέσα τον δέκατο τέταρτο αιώνα έως το 1476 (ημερομηνία ενσωμάτωσης της γης Sochaczew στο Στέμμα) - το κάστρο ήταν μια από τις έδρες των Mazovian πρίγκιπες,
από το 1476 έως το 1794 - το κάστρο ήταν ένας βασιλικός σταθμός και η έδρα της πόλης starost.
λόγω αρχιτεκτονικών αλλαγών:
από τα μέσα 14ος αιώνας έως περίπου το 1608 - ύστερο μεσαιωνικό κάστρο,
από περίπου το 1608 έως το 1794 - ένα σύγχρονο κάστρο, πιθανότατα ύστερης Αναγέννησης, μανιεριστικού ή πρώιμου μπαρόκ χαρακτήρα.