Historia

Cmentarz żydowski w Sochaczewie jest ważnym miejscem pamięci dla żydowskiej społeczności w Polsce. Zajmuje powierzchnię około 4 hektarów. Na cmentarzu znajdują się macewy z XVIII, XIX i XX wieku, a także kilka masowych grobów ofiar Holocaustu.  do naszych czasów zachowały się nieliczne nagrobki, z których najstarszy pochodzi z 1810. Podczas II wojny światowej Niemcy zniszczyli cmentarz. Żydzi zostali zmuszeni do wyrywania macew, które następnie wykorzystano do prac budowlanych, między innymi lotniska w Bielicach. Cmentarz był też miejscem licznych egzekucji. Po likwidacji getta na cmentarzu wykopano doły, przeznaczone dla osób pojmanych „po aryjskiej stronie”.

W 2010 roku cmentarz został odrestaurowany dzięki wsparciu finansowemu ze Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Ściana płaczu

Obok ohelu wzniesiono symboliczną ścianę płaczu, uroczyście odsłoniętą 23 lipca 1991 roku. W betonowym murze zatopiono kilka fragmentów potrzaskanych nagrobków. Umieszczone tablice w języku angielskim, jidysz i hebrajskim głoszą: „Pamiętaj! Żydzi z Sochaczewa i okolic żyli tu przez 600 lat. Zostali unicestwieni przez nazistów w latach 1939–1945”. Tablica z napisem w języku polskim została zapewne skradziona, pozostało po niej wgłębienie w betonie. W stojący obok niewielki pomnik wmurowano kilkadziesiąt fragmentów macew.

Aktualnie...

W Sochaczewie działa Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, które dba o cmentarz i organizuje różne wydarzenia związane z żydowską historią. Mimo że cmentarz był wielokrotnie dewastowany, to wciąż przyciąga wielu turystów z całego świata, którzy chcą zobaczyć jego piękno i dowiedzieć się więcej o historii żydowskiej społeczności w Sochaczewie.