Fauna w Grecji jest bardzo zróżnicowana ze względu na różnorodność środowisk naturalnych w kraju, w tym góry, lasy, wybrzeża i wyspy. Oto kilka gatunków charakterystycznych dla greckiej fauny:

  1. Koziorożec kri-kri (Capra aegagrus cretica): Ten rzadki gatunek koziorożca występuje na górze Psiloritis na Krecie. Mają długie rogi i są dobrze przystosowane do skalistego terenu.

2. Bielik (Haliaeetus albicilla): Bielik jest dużym ptakiem drapieżnym, którego można spotkać w różnych częściach Grecji. Gniazduje na wysokich skałach i żeruje na rybach i ptakach.

3. Zakret (Lutra lutra): Zakret, znany również jako wydra europejska, to gatunek ssaka z rodziny łasicowatych. Spotyka się go w rzekach i strumieniach Grecji. Zakret ma długie ciało i pływackie umiejętności.

4. Żółw grecki (Testudo graeca): Ten żółw lądowy jest endemicznym gatunkiem dla Grecji. Zamieszkuje różne obszary, w tym wyspy Morza Egejskiego. Żółw grecki jest gatunkiem zagrożonym i objętym ochroną.

5. Delfin butlonosy (Tursiops truncatus): Ten popularny delfin jest szeroko rozpowszechniony w wodach greckich, zwłaszcza na Morzu Jońskim i Morzu Egejskim. Delfiny butlonose są inteligentne i społeczne, często można je zobaczyć w towarzystwie łodzi turystycznych.

 

Opieka nad zwierzętami w Grecji ma wiele aspektów i dotyczy zarówno dzikich zwierząt, jak i zwierząt domowych.

Prawa dotyczące zwierząt: W Grecji istnieją przepisy prawne dotyczące ochrony zwierząt, w tym ustawy regulujące traktowanie zwierząt, zakaz maltretowania i okrucieństwa wobec nich. Przepisy te obejmują zarówno zwierzęta dzikie, jak i zwierzęta domowe.

Ochrona dzikiej przyrody: Grecja posiada wiele obszarów chronionych, parków narodowych i rezerwatów, gdzie dzikie zwierzęta są chronione. Te obszary są istotne dla ochrony unikalnych gatunków i ich siedlisk.

Schroniska dla zwierząt: Istnieje wiele schronisk i organizacji pozarządowych w Grecji, które zajmują się adopcją, rehabilitacją i opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Te schroniska starają się znaleźć domy tym zwierzętom i zapewnić im opiekę oraz leczenie.

Programy adopcyjne: W Grecji funkcjonują programy adopcyjne, które umożliwiają znalezienie nowych domów dla bezdomnych zwierząt. Osoby zainteresowane adopcją mogą kontaktować się ze schroniskami, gdzie można znaleźć psy, koty i inne zwierzęta gotowe do adopcji.

Kampanie edukacyjne: Organizacje w Grecji prowadzą kampanie edukacyjne mające na celu podnoszenie świadomości na temat odpowiedzialnego traktowania zwierząt i promowanie adopcji zamiast kupowania zwierząt.

Weterynaria: W Grecji istnieje wiele praktyk weterynaryjnych, które oferują usługi medyczne dla zwierząt, w tym rutynowe szczepienia, leczenie chorób, sterylizację/kastrację i opiekę medyczną.

W ostatnich latach opieka nad zwierzętami w Grecji stała się coraz bardziej istotna, a rząd i organizacje społeczne podejmują działania mające na celu poprawę warunków życia i ochronę zwierząt w kraju.