Pałac Barokowy który powstał w końcu XVII w. na zlecenie Michała Stefana Radziejowskiego. W pałacu znajdują się dzieła sztuki i wyposażenie z XVII-XIXw. takie jak rzeźby, obrazy, grafika, meble, brązy, porcelana i szkło Obecnie pełni formę muzeum w którego skład wchodzą: Ogród barokowy, Świątynia Diany, Domek Gotycki i Akwedukt w Arkadii. Pałac w Nieborowie na przestrzeni lat zyskał wiele wyróżnień a także Złoty Medal Ministra kultury i sztuki.
Muzeum w Nieborowie i Arkadii powstało w 1945 roku. W jego skład wchodzą Pałac Radziwiłłów wraz z ogrodem w Nieborowie i Ogród Romantyczny Heleny Radziwiłłowej w Arkadii. Do końca stycznia 1945 pałac w Nieborowie i ogród w Arkadii znajdowały się na obszarze dóbr nieborowsko-mysłakowskich ordynata ołyckiego Janusza księcia Radziwiłła. Cała rodzina Radziwiłłów w lutym 1945 została deportowana przez służby NKWD do Związku Radzieckiego i osadzona w obozie w Krasnogorsku. Ówczesny dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Stanisław Lorentz, zgodnie z wcześniejszym porozumieniem z Radziwiłłem, otoczył opieką unikatowy pałac nieborowski i jego zbiory oraz zabytkowy ogród w Arkadii, włączając je niezwłocznie w skład warszawskiego Muzeum Narodowego, jako jego oddział. To uratowało pałac i jego zbiory przed dewastacją i rozproszeniem w najgorszym okresie ortodoksyjnego stalinizmu.

Ogród barokowy

Ogród barokowy w stylu regularnym (francuskim) w Nieborowie zaprojektowany został w ostatniej dekadzie XVII w. prawdopodobnie przez Tylmana z Gameren i rozbudowany w 70. Dominują w nim rodzine gatunki drzew, ale najbardziej okazałe są dwa platany posadzone ok. roku 1770.


Dowiedz się więcej

Świątynia Diany

Wzniesiona w 1783 roku przez Szymona Bogumiła Zuga budowla o klasycznych proporcjach. Ozdobiona została od strony zachodniej ażurowym portykiem wspartym na czterech kolumnach jońskich i takim samym portykiem półkolistym od strony wschodniej. Dowiedz się więcej

Akwedukt w Arkadii

Wzniesiony w 1784 roku nad kaskadą wodną. Wzorowany na architekturze wodociągów rzymskich. Pod względem funkcjonalnym stanowi most łączący brzegi rzeczki Łupi tuż przy ujściu do wielkiego stawu. Zachował się projekt Akweduktu z 1784 roku sygnowany przez Szymona Bogumiła Zuga. Dowiedz się więcej

Świątynia Gotycka

Zbudowany w latach 1795–1797, murowany z czerwonej cegły, pierwotnie z przylegającą od południa galerią arkadową oraz kaplicą usytuowaną na przeciwległej skarpie. Dowiedz się więcej

Jeżeli jesteś zainteresowany muzeumZapoznaj się z tymi informacjami